บริษัท เทคโนเบิร์ด จำกัด

TECHNO-BIRD Co.,LTD

ผลงานของเรา

ตัวอย่างผลงานบางส่วน

  • โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
  • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
  • โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)
  • โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงาใหญ่)
  • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต