บริษัท เทคโนเบิร์ด จำกัด

TECHNO-BIRD Co.,LTD

บริการของเรา

บริการไล่นก-ป้องกันนก

เทคโน เบริ์ด  บุกเบิก คิดค้น พัฒนา อุปกรณ์ไล่นก รายแรกในประเทศไทย ได้รับสิทธิบัตรถูกต้อง มีวิธีการทำงานที่เป็นระบบ ทีมช่างและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตฐานสากล จึงได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าระดับประเทศมากมาย เทคโน เบริ์ด ใส่ใจในรายละเอียด รู้จริงเรื่องวิธีไล่นกแบบครบวงจร นกไม่กลับมาสร้างความสกปรกและความน่ารำคาญแบบถาวร