บริษัท เทคโนเบิร์ด จำกัด

TECHNO-BIRD Co.,LTD

บริการของเรา

บริการไล่นก-ป้องกันนก

เทคโน เบริ์ด บุกเบิก คิดค้น พัฒนา อุปกรณ์ไล่นก รายแรกในประเทศไทย ได้รับสิทธิบัตรถูกต้อง มีวิธีการทำ…

บริการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไ…

เทคโน เบิร์ด ให้คำปรึกษาและบริการฆ่าเชื้อโรคที่มากับนกพิราบและนกอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้หวัดนกหลาย…

บริการปรับสภาพน้ำเสีย

บริการปรับสภาพน้ำเสีย จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำเสีย N-Klean ปรับสภาพน้ำเสีย ที่เกิดจากการท่วมขัง EM ที่…

บริการติดตั้งประตูตาข่ายไ…

บริการติดตั้งประตูตาข่ายไฮสปีด