บริษัท เทคโนเบิร์ด จำกัด

TECHNO-BIRD Co.,LTD

บริการของเรา

บริการฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา

บริการฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา​ ช​นิดเฉียบพลัน ด้วยสารสกัดโปรตีนจากธรรมชาติ

สารผสมกลุ่มกรดอัลคิลอะมิโนอะซิติกและอัลคิลเอมีน 0.18% w/w

ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก แบคทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นอับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่ผ่านการรับรองเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศไทย และประเทศเยอรมัน

น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา 

Techno-Bird คัดสรรน้ำยาที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆได้อย่างกว้าง ได้แก่ รา ไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ และสปอร์ ซึ่งผ่านการรับรองจากประเทศเยอรมันและอื่นๆ รวมถึงจากคณะกรรมการอาหารและยา ชนิดแกลลอน เลขที่ วอส.771/2546 และ ชนิดขวดสเปรย์ เลขที่ อย.วอส 103/2562 โดยไม่มีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายแก่คน สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารอัลดีไฮด์ ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง อีกทั้งยังสามารถช่วยขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื้น ที่เกิดจากสารอินทรีย์ และเชื้อจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้ฆ่าเชื้อโรค และขจัดกลิ่นเหม็นอับที่ต้นเหตุ เพื่อปลอดเชื้อโรค และสุขภาพอนามัยที่ดี ได้ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพจากสถาบันทั้งใน และต่างประเทศ

 

วิธีการใช้

ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองยาคุณภาพสูง ภายในอาคาร หรือพื้นผิวที่ต้องการฆ่าเชื้อ ฉีดเช็ด ถู ภายในอาคารหรือพื้นผิวที่ต้องการฆ่าเชื้อ จุ่ม แช่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคชนิดอื่นๆ (ยกเว้น เอธิลแอลกอฮอล์) ดังนั้น ใช้เจือจางด้วยน้ำสะอาด 20 เท่า ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังได้โดยไม่มีความระคายเคือง
ส่วน ชนิดขวดสเปรย์ ทีเบสวัน (T BEST 1) ใช้ฉีดพ่น เหมาะสมต่อการใช้ในครัวเรือน โรงพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องอาหาร โรงแรม และในเครื่องบินโดยสาร 
พ่นได้ทั้งในอากาศและบนพื้นผิวเพื่อกำจัดเชื้อโรค

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อหวัดนก

หวัดนก (Bird Flu) เป็นโรคที่เกิดในหมู่สัตว์ปีก สาเหตุของโรคนี้ คือ เชื้อไวรัส (Avian influ-enza viruses) ไวรัสนี้พบในระบบทางเดินอาหารของนกป่ากระจายอยู่ทั่วโลก โดยไม่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์และสามารถถ่ายทอดไวรัสไปสู่สัตว์ปีกที่มนุษย์ เลี้ยงไว้ เช่น เป็ด ไก่ หรือ ไก่งวง ซึ่งมีอาการรุนแรงถึงตายได้ จากการศึกษาพบว่า ไวรัสที่เป็นโรคติดต่อในสัตว์ปีก เป็นเฉพาะชนิดไวรัส A (Influenza A viruses) ซึ่งรวมถึงกลุ่มย่อยอื่นในกลุ่มไวรัส A ไวรัส Influenze ชนิด A จัดอยู่ใน Family Orthomyxoviridae ซึ่งเคยถูกทดสอบแล้วว่าสามารถถูกทำลายได้ดี ด้วยสารฆ่าเชื้อโรคกลุ่ม Amphoteric คือ Tego 51 ที่ University of Milan พบว่าจากการทดลองในห้องปฏิบัติการเพียง 1% ของ Tego 51 สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ถึง 99.9% ในเวลาสัมผัส 1-5 นาที สำหรับคำแนะนำการใช้ Tego 51 ในการทำลายไข้หวัดนกประจำวัน นั้น University of Milan แนะนำให้ใช้ส่วนผสมของ Tego 51 ในอัตราส่วนเพียง 2% (เท่ากับเบสคอน พี-เอ) เพราะสามารถทำลายเชื้อหวัดนกได้ภายใน 30 นาที หวัดนก (Bird flu) เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza A viruses กลุ่มย่อย H 5 N 1 เป็นกลุ่มไวรัสที่เกิดโรคในสัตว์ปีกที่ถูกทดสอบโดย University of Milan ว่า ถูกทำลายด้วยสาร Tego 51 หรือ Amphoteric ได้ดี

*นอกจากฆ่าเชื้อโรคแล้ว ละอองน้ำยาที่พ่นออกไปมีขนาด 0.1-60 ไมครอน สามารถกำจัดฝุ่น PM2.5 ที่ที่มองด้วยตาไม่เห็น ฝุ่นขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มองเห็น ปนเปื้อนกับเชื้อโรคลงมาได้ด้วย