บริษัท เทคโนเบิร์ด จำกัด

TECHNO-BIRD Co.,LTD

ผลงานของเรา

ตัวอย่างผลงานบางส่วน

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนภูมิพล)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งามวงศ์วาน
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ อุตรดิตถ์
 • สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เทศบาลเมืองแสนสุข
 • เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
 • สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)