บริษัท เทคโนเบิร์ด จำกัด

TECHNO-BIRD Co.,LTD

ผลงานของเรา

ภาพและรายชื่อสถานที่ติดตั้งบางส่วน

 • อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
 • วัดอัมพวัน (บริจาค)
 • วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล (บริจาค)
 • วัดเทพศิรินทราวาส
 • วัดบุญญาวาส
 • วัดเจริญสุขารามวรวิหาร
 • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
 • มหามณฑปวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
 • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 • วัดดุสิดาราม วรวิหาร (ติดตั้งเฉพาะอาคารหลัก พระอุโบสถเท่านั้น)
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)